Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Απόσπασμα ναυτικού Χάρτη Σαμοθράκης

Οι Ναυτικοί Χάρτες αποτελούν το κύριο ναυτιλιακό βοήθηµα  κάθε ναυτιλλομένου.
Για τις γενικότερες όµως ανάγκες του, ναυτιλιακές και µη, είναι όχι µόνο χρήσιµο, αλλά απαραίτητο, να γνωρίζει και πολλά άλλα στοιχεία και πληροφορίες που δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν στους χάρτες (για το µικρό χώρο που διατίθεται). 
Τα στοιχεία αυτά είναι επιβοηθητικά για ασφαλή πλου και γι΄ αυτό του δίνονται γραπτά σαν «Ναυτικοί Οδηγοί» (ΠΛΟΗΓΟΣ)*. Αποτελούν το απαραίτητο συµπλήρωµα ενός ναυτικού χάρτη και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε µαζί.
Παραπάνω απεικονίζεται...
απόσπασμα του Ναυτικού Χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού της Νήσου Σαμοθράκης.
Συμπεριλαμβάνει δε επιπλέον ο παραπάνω Χάρτης και  τη λεπτοµερή περιγραφή των παραλίων, των κινδύνων και των λιµένων, οδηγίες για τον είσπλου σε όρµους και λιµένες και την ασφαλή προσέγγιση στην ακτή, τη διέλευση από στενά και διαύλους και γενικά στοιχεία για ασφαλή πλου. Περιλαµβάνουν επίσης γεωγραφικά και µετεωρολογικά στοιχεία, πληροφορίες εφοδιασµού σε τρόφιµα, νερό, καύσιµα, τουριστικής φύσεως και σπουδαία ιστορικά γεγονότα. 

*Οι επίσημοι Ναυτικοί Οδηγοί, για τις Ελληνικές θάλασσες και ακτές, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού λέγονται «ΠΛΟΗΓΟΙ» και περιέχονται σε τέσσερις τόμους (Α,Β,Γ,∆), τα δε γεωγραφικά όρια των περιοχών που καλύπτουν φαίνονται στο διάγραµµα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του κάθε εξωφύλλου καθώς και στη σχετική διπλανή εικόνα.
Περισσότερες πληροφορίες hartis.org 
Related Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου