Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Aλιευτικό καταφύγιο Θερμών Σαμοθράκης...1955

Φωτογραφία από το λιμανάκι Λουτρών Σαμοθράκης περί το 1955. Όταν κάθε ψαριά ήταν άξια φωτογράφισης. Οι ψαριές τότε απ΄ότι βλέπουμε ήταν καλές ακόμη και για ερασιτέχνες. Χωρίς βέβαια, σύγχρονα σκάφη, εξοπλισμούς, GPS, Sonar κ.λ.π.
Το σημερινό αλιευτικό καταφύγιο των Λουτρών ή Θερμών Σαμοθράκης από τότε έχει αλλάξει μορφή. Mέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων(ΠΕΠ) και του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου...
Στήριξης (ΚΠΣ) 1994 – 1999,πολλά έργα εντάχθηκαν για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια.
Ο προϋπολογισµός των Π.Ε.Π. για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανήρχετο στο ποσό των 688,9 εκ. ECU ή210 δις δρχ. µε ποσοστό συμμετοχής στη χρηματοδότηση 72% από την ΕΕ και 28% από την Ελληνική ∆ηµοκρατία. Μεταξύ των άλλων κύριων έργων της Περιφέρειας εντάχθηκε και το παρακάτω.
Αλιευτικό καταφύγιο Θερµών Σαμοθράκης(470 εκ.)...
(Από τις σημειώσεις, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας του Γεωργίου Κουρτέσας Σίνδος 2003)
Το λιμανάκι σήμερα από ψηλά

Η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή "Αλιευτικού Καταφυγίου Θερμών Ν. Σαμοθράκης" (Συντεταγμένες 40°30,23'N, 25°36,18'E) το οποίο περιελάμβανε λιμενολεκάνη 100m.x70m. και ένα εξωτερικό κριπίδωμα για την πρόσδεση Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων. Για την προστασία του λιμένος κατασκευάσθηκε ένας προσήνεμος και ένας υπήνεμος μώλος. Η λιμενολεκάνη με τις διαστάσεις που προαναφέρονται παραπάνω είναι τοποθετημένη δυτικά. Η δε προσήνεμη παρειά προστατεύεται με πρανές από στρογγυλεμένους φυσικούς ογκόλιθους. Στην υπήνεμη πλευρά διαμορφώθηκε κατακόρυφο μέτωπο για την εξασφάλιση θέσεων προβολής. Στην προσήνεμη παρειά του υπήνεμου μώλου διαμορφώθηκε κρηπίδωμα μήκους 35,00 m. Με ωφέλιμο βάθος 5,00 m, για την παραβολή Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων. Με την διάταξη των εγωτερικών έργων και την διαμόρφωση τους στην περιοχή των ακρομωλίων εξασφαλίσθηκε ωφέλιμο πλάτος 44,00 m.
Τα έργα στο Αλιευτικό Καταφυγίου Θερμών Ν. Σαμοθράκης, ξεκίνησαν ουσιαστικά με την υπογραφή της σύμβασης στις 14/9/1998. Το έργο περαιώθηκε στις 31/3/2000 και στις 8/8/2000 παραδόθηκε στο Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης. Η οριστική παραλαβή του έργου έγινε στις 8/7/2003.
Άποψη του Λιμανιού Θερμών
Με το άρθρο 22 του Νόμου 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης συγχωνεύεται με τον «Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Α. Α.Ε.». Με την προτεινόμενη διάταξη, ικανοποιείται σχετικό αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης, για την υπαγωγή του Λιμενικού Ταμείου Σαμοθράκης στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον του νησιού, αλλά και του αρμόδιου Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., ο οποίος έκρινε θετικά το παραπάνω αίτημα για λόγους ορθολογικότερης λειτουργίας του Λιμένα Καμαριώτισσας και του Αλιευτικού Καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.

Από τις ετήσιες εκθέσεις (2006) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού συμπεραίνουμε ότι στο λιμανάκι δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Από τις αναφορές του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου έχουμε τα παρακάτω:
Προβλήματα και σε Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη
Μεταξύ των 64 λιμένων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του ΠΕΠΕΝ αναφέρονται και τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης. Για την πρωτεύουσα του Έβρου επισημαίνεται η ανάγκη εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και κυρίως στην είσοδο του λιμένα, καθώς και η τοποθέτηση προσκρουστήρων. Το θέμα της εκβάθυνσης, ως γνωστό, μετά την ανάδειξη ανάδοχης εργολαβικής εταιρείας αναμένεται να ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα όσα είχε ανακοινώσει στο παρελθόν ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης.
Για το λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης, την τοποθέτηση προσκρουστήρων, την κατασκευή στεγάστρων, και w.c. Το χαρακτηρίζει επίσης ως επικίνδυνο για τις προσεγγίσεις μεγάλων πλοίων καθώς είναι ταυτόχρονα επιβατικό, εμπορικό, αλιευτικό καταφύγιο και μαρίνα.»
Το ακρομώλιο σήμερα...
Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης από το ΠΕΠΕΝ, το Λιμενικό Ταμείο (Λ.Τ.) Σαμοθράκης προχώρησε σε μια σειρά από παρεμβάσεις στο χώρο του λιμανιού της Καμαριώτισσας αλλά και στο λιμανάκι των Θερμών. Σύμφωνα με την πρόεδρο του τοπικού Λιμενικού Ταμείου κα Χρυσάνθη Αντωνάκη οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας είναι πολύ περισσότερες από αυτές που επισημαίνει η έκθεση.
Πιο συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2005 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκβάθυνσης τόσο στην Καμαριώτισσα όσο και στα Θέρμα. «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκβάθυνσης, αλλά στο λιμάνι των Θερμών έχουμε έντονο πρόβλημα από τα φερτά υλικά που μεταφέρει χείμαρρος που εκβάλλει στην περιοχή, με αποτέλεσμα να γίνεται συνεχής μπάζωμα του χώρου. Αυτό που μπορεί να γίνει για να σταματήσει το πρόβλημα, σύμφωνα με τους μηχανικούς, είναι η κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου με διαφορετική κατεύθυνση από το σημερινό, κατασκευή όμως που απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο. Προσπαθούμε να εντάξουμε το έργο αυτό στο Δ’ ΚΠΣ» επισημαίνει η κα Αντωνάκη....”

Μετά το τραγικό ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» την Μεγάλη Πέμπτη του 2007, λίγο έξω από το λιμάνι της Θηρασίας στην Σαντορίνη, ήρθε στο φως με τον χειρότερο τρόπο η έλλειψη υποδομών και η επικινδυνότητα που υπάρχει σε δεκάδες λιμάνια της χώρας μας.
Τότε με έγγραφο του ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ κ. Γεώργιος Βλάχος το 2007 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις ενέργειες που έχουν γίνει για τα λιμάνια της χώρας. Ειδικότερα για την Σαμοθράκη αναφέρει:
"....ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
1. Έχει υλοποιηθεί εκβάθυνση της λιμενολεκάνης.
2. Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές στο κρηπίδωμα του οποίου η θεμελίωση είχε καταστραφεί
3. Κατασκευάστηκε ράμπα για την πρόσδεση των επιβατηγών πλοίων.
4. Προωθείται προμήθεια προσκρουστήρων.
5. Επισκευάστηκε το ηλεκτρικό δίκτυο του λιμένα Καμαριώτισσας και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων, το οποίο είχε καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά μετά την θεομηνία του 2003
6. Επισκευάστηκε το υδραυλικό δίκτυο των πιο πάνω λιμένων και οι κρουνοί υδροδότησης των πλοίων.
7. Δημοπρατείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου το έργο της αποκατάστασης των ζημιών δαπέδου προσήνεμου μόλου του λιμένα της Καμαριώτισσας.
8. Λόγω του μικρού μεγέθους της λιμενολεκάνης δεν είναι δυνατή η πρόσδεση μεγάλων πλοίων. Διερευνάται η εξεύρεση κονδυλίων για την επέκταση του λιμένα.
9. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία πύλης εισόδου Schengen και τοποθετείται σχετικός οικίσκος στα τέλη Μαΐου. ..."

Παρόλα αυτά τα προβλήματα συνεχίζονται αφού στον τύπο της 2/7/2010 διαβάζουμε ότι:
«Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της νομαρχίας Έβρου και του λιμενικού ταμείου Σαμοθράκης για την εκτέλεση εργασιών στα λιμάνια της Σαμοθράκης, αποφασίστηκε ομόφωνα σε πρόσφατη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου Έβρου.
Η νομαρχία Έβρου αναλαμβάνει να εκπονήσει τα παρακάτω έργα, «μελέτη για την επέκταση του λιμανιού της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης» και «εκβάθυνση του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης», καθώς το λιμενικό ταμείο Σαμοθράκης δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία και αδυνατεί να τα υλοποιήσει, αναλαμβάνει ωστόσο τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης αυτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται στο ύψος των 110.000 ευρώ με ΦΠΑ. Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών του αντικειμένου αυτής, συστήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από το νομαρχιακό σύμβουλο Παναγιώτη Ατζανό ως εκπρόσωπο της νομαρχίας, με αναπληρωτή το νομαρχιακό σύμβουλο Αθανάσιο Κολχούρη και τον Φώτη Φωτεινό ως εκπρόσωπο του λιμενικού ταμείου Σαμοθράκης και αναπληρώτρια την πρόεδρο του λιμενικού ταμείου Σαμοθράκης Χρυσάνθη Αντωνάκη…».

Από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού στις 17/2/2011 έχουμε το παρακάτω τμήμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Σαμοθράκη:
«…Γνωρίζω βέβαια ότι ο «Καλλικράτης» δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που σας απασχολούν, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Υγείας της Σαμοθράκης, οι θαλάσσιες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, το αλιευτικό καταφύγιο και οι βιολογικοί καθαρισμοί των οικισμών, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας….»

Από δημοσίευμα της ιστοσελίδας του "Ράδιο Σαμοθράκη 101.9" στις 17/3/2011:
"ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΡΜΩΝ - ΕΙΚΟΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ.
Αυτή είναι η κατάσταση στο λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης σήμερα.
Κλειστή η μπούκα (είσοδος) του λιμανιού. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών ζουν με την αγωνία πως μια επόμενη κακοκαιρία θα αποκλείσει τα σκάφη τους εντός του λιμανιού.
Αλήθεια μέχρι που μπορεί να φτάσει η κατάσταση αυτή. Που είναι ο «ευαίσθητος» Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, πότε επιτέλους θα δώσει έστω και ένα μέρος από αυτά που εισπράττει από τα λιμάνια του νησιού για την αποκατάσταση των ζημιών, τι έκανε τόσα χρόνια η Λιμενική Επιτροπή Σαμοθράκης, τι ενέργειες γίνονται από την δημοτική αρχή για το θέμα αυτό;
Ας απαντήσουν όλοι στους Σαμοθρακίτες και ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής που εδώ και χρόνια πιστεύουν πως το συγκεκριμένο λιμάνι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της βόρειας πλευράς του νησιού."
Τα πάντα ρει...
Δυστυχώς άρθρα του τύπου (μεταφορικά και κυριολεκτικά): "Νέα εποχή για την σαμοθρακική αλιεία αρχίζει σήμερα με την λειτουργία του ΝΕΟΥ Αλιευτικού Καταφυγίου Θερμών Σαμοθράκης ή Λακκώματος (τέλος πάντων). Τα εγκαίνια του Αλιευτικού Καταφυγίου τέλεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας , παρουσία της ευρωπαίας Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη;..." θα αργήσουν να δημοσιοποιηθούν. Τα πάντα ρει, λοιπόν, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα σταθερό, όλα αλλάζουν. 


Related Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

1 σχόλιο:

  1. "κάθε λιμάνι και καημός
    κάθε καημός και δάκρυ..."
    απίστευες θύμησες στο εν λόγω λιμανάκι παιδιόθεν.Ενδελεχής και εμπεριστατωμένη μελέτη. Προσκυνώ σε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή