Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΘΡΑΚΗ - THRACIAE VETERIS TYPVS - anno 1585


ΘΡΑΚΗ - THRACIAE VETERIS TYPVS -Ex conatibus geographicis A. Ortelij*
(Χάρτης αρχαίας Θράκης, γεωγραφική απεικόνισή της υπό του Αβραάμ Ορτέλιους.)
  Ένας έξοχος ιστορικός και γεωγραφικός χάρτης  της Θράκης από το έργο Theatrum Orbis Terrarum  του φημισμένου χαρτογράφου Abraham Ortelius, που δημοσιεύθηκε στην Αμβέρσα το 1585.
Ένα υπόδειγμα "ιστορικής χαρτογραφίας" που βασίστηκε σε προγενέστερο χάρτη της νότιας Ευρώπης του 1560 που συνέθεσε ο Gastaldi το 1560.
  Πρόκειται για μία επιχρωματισμένη χαλκογραφία με διαστάσεεις πρωτοτύπου: 47,5x35,5cm, όπου μεταξύ άλλων είναι σημειωμένα κάστρα και ιστορικά στοιχεία.  Η Θράκη αποτυπώνεται από την οροσειρά της Ροδόπης στον Βορρά, το Αιγαίο πέλαγος και την οροσειρά του Αίμου στο Νότο, και τον Εύξεινο Πόντο και την θάλασσα του Μαρμαρά στα Ανατολικά. Πέραν της Θράκης στον χάρτη αποτυπώνονται επίσης, τμήμα της Μ. Ασίας, η Κάτω Μοισία, τμήμα της Ελλάδος και τέλος κάποιοι νήσοι του Αιγαίου.

  Τα τοπωνύμια που εμφανίζονται στον χάρτη είναι τα παρακάτω:
Thracia Provincia (ΒΔ).
Υποπεριοχές: Usdicesica, Sardica, Danteletica, Bessica - Bessi, Benica, δυτ. Samaica.
Οικισμοί: Parsidium, Serdica, Bagaraca, Terta, Pontilia, Lissas, Ostaphus, Nicopolis ad Haenum, Assos - Arzus, Sazarana, Opizum, Bessapara - Bessiparum, Cilloe, Pergamum, Brisica - Brendica, Milolitum, Zerva.

Rhodopa Provincia (Ν).
Υποπεριοχές: Paeones, Maedica, Graecia, Drosica, Paetica, Coeletica, Chersonesus, Hellespontia. 
Οικισμοί: Cerdylium, Cedropolis, Oeluma?, Neapolis, Metropolis, Philippi, Toperus, Acontismae?, Pastos?, Scraptisule?, Nicopolis ad (sic), Cosintum, Macimianopolis, Berne, Marathonia, Abdera, Traianopolis, Dyma, Apros, Bergula, Siracella, Cordia, Sestus.

Haemi Montus Provincisa (ΒΑ).
Υποπεριοχές: Selletica, Astica, Canica, Sithonia.
Οικισμοί: Vala, Optima, Burdipui, Hadrianopolis, Ostodizum, Orcelis, Carpudoemum, Medium, Burtuzium, Plotinopolis, Diveltus, Sadana, Orudiza ad Burgum, Tonzus, Cabyla et Calyba, Sarpedonia, Mesembria, Anchialus, Tonzi, Apollonia, Thinjus, Antrimoenia, Flaviopolis, Bizva.

Europa Provincia (Α).
Υποπεριοχές: Corpialica, Panium. 
Οικισμοί: Andriaca, Phinopolis, Phrygia, Turullus, Tyrodiza, Gamos, Perinthus, Daonium, Frurium, Porum, Selimbria, Episcopia, Melantias, Daphnusium, Strongilon, Bizantium - Constantinopolis, Athyras.

Αβραάμ Ορτέλιους (Ortels, Oertel, Örtel, Orthellius ή Wortels), γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1527 (Αμβέρσα) και πέθανε στις 28 Ιουνίου 1598 (Αμβέρσα). Φλαμανδός γεωγράφος και χαρτογράφος. Στις σπουδές του περιλαμβάνονταν Ελληνικά, Λατινικά και μαθηματικά. Στις 20 Μαΐου 1570 εκτύπωσε την πρώτη έκδοση του Theatrum Orbis Terrarum που ουσιαστικά είναι ένας Άτλας με χάρτες και αναφορές από τον κόσμο. . Ο χάρτης «Theatrum Orbis Terrarum»  ή Χάρτης του Ορτέλιου είναι ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης με σύγχρονες προδιαγραφές της χαρτογραφίας. Είναι επίσης ο πρώτος χάρτης που σημείωσε εμπορική επιτυχία. Ήταν μοιρασμένος σε πολλά φύλλα και συνοδευόταν από ένα φυλλάδιο που περιείχε ό,τι ήταν γνωστό την εποχή του 16ου αιώνα. Το έργο αυτό επανεκδόθη 42 φορές και σε επτά γλώσσες από το 1570 ως το 1612.

Πηγές
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thraciae-veteris-typvs.jpg
Αβραάμ Ορτέλιους
Theatrum Orbis TerrarumRelated Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου