Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Έγχρωμος Χάρτης Σαμοθράκης Έκδοσης της Γ.Υ.Σ. Ιούλιος 1969

Το φύλλο χάρτη της Γ.Υ.Σ. "Σαμοθράκη" (Έκδοσης της Γ.Υ.Σ. Ιούλιος 1969), κλίμακας 1:50.000.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (αρκτικόλεξο Γ.Υ.Σ.), είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία του ελληνικού στρατού που επανδρώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, της οποίας κύριο αντικείμενο είναι η γεωδαίτηση και η τοπογράφηση της ελληνικής επικράτειας, από καθαρά στρατιωτική άποψη.
Η Ιστορία της

Στα 1882, η τότε Κυβέρνηση του αείμνηστου Πρωθυπουργού Χαρ. Τρικούπη, στην προσπάθεια αναζήτησης νέων θεσμών, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Χώρας, ψηφίζει νόμο με τον οποίο “Επιτρέπεται εις την κυβέρνηση να καλέσει παρά τω Στρατώ αλλοδαπούς Αξιωματικούς προς μελέτην του Στρατιωτικού Οργανισμού του Κράτους …και προς εισαγωγήν εν τω Στρατώ διαφόρων εφαρμογών…”.
Τον Αύγουστο του 1889, συγκροτήθηκε η “Γεωδαιτική Αποστολή” από την προς τούτο μετακληθείσα Στρατιωτική Αυστριακή αποστολή, υπό τον Ανχη Heinrich Hartl, με σκοπό τη σύνταξη του “Τοπογραφικού και Κτηματικού χάρτη της Χώρας“. Η αποστολή εκείνη παρέμεινε στην Ελλάδα 10 χρόνια μέχρι το 1898. Κύριος σκοπός του Γεωδαιτικού αποσπάσματος ήταν η δημιουργία κτηματολογίου, μετά την καταστροφή του αρχικού (που είχαν επιμεληθεί και εκπονήσει οι Βαυαροί) που συνέβη λίγες ημέρες μετά τη λεγόμενη έξωση του Όθωνα.
Η “Γεωδαιτική Αποστολή”, που περιελάμβανε και Έλληνες Αξιωματικούς του Μηχανικού, το 1891 μετονομάστηκε σε “Γεωδαιτικό Απόσπασμα“.
Με το Β.Δ. της 20 – 4 – 1895 και με την αποχώρηση της Αυστριακής Αποστολής το “Γεωδαιτικό Απόσπασμα” μετονομάστηκε σε “Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού” και τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας της.
Τη σημερινή της ονομασία, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, έλαβε, τελικά, με το Ν.Δ. της 10 – 2 – 1926 με το οποίο δημοσιεύθηκε και ο νέος οργανισμός της.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το επιστημονικό της αρχείο και ο εξοπλισμός της. Με τον αναγκαστικό Νόμο 968/49 “Περί Ανασυγκροτήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού” άρχισε η ανασυγκρότηση της Γ.Υ.Σ. Η ανάθεση το 1962 από την Πολιτική ηγεσία στη ΓΥΣ του έργου “Χαρτογράφηση της Ελλάδος” πέραν του στρατιωτικού της έργου, έδωσε τη δυνατότητα να φθάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε σήμερα να συγκρίνεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Παλαιότερα στη Γ.Υ.Σ. υπάγονταν αρχικά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας ΥΕΝΕΔ.
Σήμερα η Γ.Υ.Σ. παράγει όλα τα χαρτογραφικά προϊόντα που απαιτούνται για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και διαθέτει διάφορα προϊόντα για την ανάπτυξη της χώρας και την ικανοποίηση των αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Η Γ.Υ.Σ. εξοπλισμένη σήμερα με άρτια τεχνικά μέσα από γαιωδετικά όργανα, βαρυτόμετρα, φωτογραμμετρικά όργανα, συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS, και αεροσκάφη για λήψη αεροφωτογραφιών και με μόνιμο εκπαιδευμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, αποφοίτους ανωτάτων και μέσων τεχνικών σχολών, είναι επιφορτισμένη με όλες τις σχετικές εργασίες γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας κ.λπ. που αφορούν τον ελληνικό χώρο.
Ειδικότερα είναι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση όλων των αεροφωτογραφικών εργασιών, την εκπόνηση και έκδοση χαρτών διαφόρων κλιμάκων και διαγραμμάτων,για την κάλυψη των σχετικών αναγκών στρατιωτικών, αστυνομικών, πολεοδομικών κ.ά. Αρχών, οργανισμών, ακόμα και ιδιωτών.
Πηγή
Related Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου