Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Μάστορας - Χτίστης στη Χώρα Σαμοθράκης, 1960

Μάστορας - χτίστης εν ώρα εργασίας στη Χώρα Σαμοθράκης περί το 1960*. Εδώ συγκεκριμένα γίνεται η αποξήλωση του ικριώματος και του ξυλότυπου του νέου παραρτήματος(;) μιας οικίας. Τα χρόνια εκείνα τα τεχνικά μέσα ήταν λίγα και έτσι η χειρωνακτική εργασία ήταν το κύριο εργαλείο για το χτίσιμο των κτιρίων.
Το συνεργείο που αναλάμβανε μια οικοδομή συγκέντρωνε διαφόρων ειδών τεχνίτες και είχε συγκεκριμένη ιεραρχική οργάνωση. Ο πρωτομάστορας, είχε το μεγαλύτερο κύρος και εμπειρία ενώ οι βοηθοί του λεγόταν "χτίστες".
Οι χτίστες κατασκεύαζαν τα σπίτια "από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη",
βάσει της εμπειρίας του πρωτομάστορα, ο οποίος είχε τότε τη συνολική ευθύνη της οικοδομής, αναλάμβανε δηλαδή και το ρόλο του πολιτικού μηχανικού και του αρχιτέκτονα, ενώ δεν υπήρχαν επιμέρους ειδικότητες, για το σοβάτισμα και το άσπρισμα. Οι χτίστες ακόμη έκαναν μερεμέτια, επισκεύαζαν παλιά σπίτια κ.ά. Έχτιζαν σπίτια, πελεκούσαν πέτρες, ενώ όπου χρειάζονταν έκαναν και το μαραγκό.
* Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο αείμνηστος νονός μου, Αγγελώνιας Δημήτριος (Μιμίκος).
Από το βιβλίο του Νικ. Αθ. Κατσάνη έχουμε ότι το Επώνυμο Αγγελώνιας έχει ως παρωνύμια και τα: "Μαμούς ..πβ. Μαμουγιώργης..., Πνακάριας από τη λέξη πινάκιον, πινακάριον. Οικογένεια της οποίας πολλά μέλη ασκούσαν το επάγγελμα του οικοδόμου..."
Related Posts Plugin for   WordPress, Blogger...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου